Slide background

 

Kontakt

 

Vandværket er belliggende på adressen: Brændekildevej 7 og Åbakken 15, 5250 Odense SV. 

 

Bestyrelsen:  
   
Formand 
Mogens Schlotfeldt
Elmegårdsvej 24
5250 Odense SV
Telf. 53 31 43 60

formand@bellingevand.dk       
Kasserer 
Vagn Holmegaard
Elmegårdsvej 22
5250 Odense SV 
Tlf. 65 96 22 22
kasserer@bellingevand.dk 
   
Næstformand 
Jørgen Henriksen 
Lundekærsvej 21
5250 Odense SV 
Tlf. 30 32 28 01
naestformand@bellingevand.dk    
Sekretær 
Herbert Kleine
Hvenetved 8
5250 Odense SV
telf. 25 30 02 27
sekretaer@bellingevand.dk
   
Bestyrelsesmedlem 
David Almind Trebbien
Bellingehøjen 5
5250 Odense SV
Telf. 29 89 81 27

bestyrelse1@bellingevand.dk

Bestyrelsesmedlem
Gunnar Barslund
Åbakken 13
5250 Odense SV
Tlf.: 41704304

bestyrelse2@bellingevand.dk                          
   

Bestyrelsesmedlem
Carsten Gregersen
Åløkken 66
5250 Odense SV
Tlf. nr. 27264555
bestyrelse3@bellingevand.dk

 
   
Suppleanter:  

1. suppleant
Ole Freitag
Lundebakken 34
5250 Odense SV
Tlf. 26 60 58 84
olefreitag10@gmail.com

2. suppleant
Alex W. Andersen
Rughøjvej 100
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 22 81
alexwolff@mail.dk
   
Revisorer:   
Ivar Christensen
Lundekærsvej 10
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 19 61
ivaribellinge@gmail.com 
Flemming Thorsen
Kirkebakken 25
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 21 33
a.f.thorsen@post.tele.dk 
   
Entreprenør/vandværk:  
Hansen & Pedersen
v/ Arne Nielsen
Hågerupvej 7
5600 Fåborg
Tlf. 62 65 16 82
Mob. 40 16 62 26
info@hp-danmark.dk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer 
Vagn Holmegaard
Elmegårdsvej 22
5250 Odense SV 
Tlf. 65 96 22 22
Bellingevand@sikkermail-danskevv.dk
Kasserer 
Vagn Holmegaard
Elmegårdsvej 22
5250 Odense SV 
Tlf. 65 96 22 22
Bellingevand@sikkermail-danskevv.dk