Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T


Vagttelefon:

Hansen & Pedersen
Mob. 40 16 62 26

 

Aktuelt

Kom og støt op om dit vandværk på Generalforsamlingen Onsdag den 18. Marts 2020, på Fangel Kro kl. 19:00.
Vi vil gerne fortælle hvad vi går og laver, og har du nogle input vil vi rigtig gerne høre dem.
Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise og drikke, vel mødt. Mvh. Bestyrelsen.


Den 01.01.2019 fusionerede de tidligere vandværker Bellinge Øst og Bellinge Vest Vandværk.
I den forbindelse skiftede vi navn til
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.  

 

 

 

 

 

Fakta

Vi leverer vand til ca. 2150 boliger/installationer i forsyningsområdet.

Vi bruger ca. 190.000 kubikmeter vand om året.

Hårdheden i vandet er 13 gr. dh.

Direkte til vandhanen fra 6 boringer i Bellinge.

 


 

Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. | Elmegårdsvej 22 | 5250 Odense SV | CVR: 38212230