Aktuelt

Generalforsamling!!!
Grundet Covid-19 situationen, har vi desværre igen i år måtte udskyde generalforsamlingen.
Den ny dato hedder 11.08.2021. Her på hjemmesiden finder man indkaldelsen under "Vandværket - Generalforsamling - Indkaldelser".
Vi ser meget gerne stor tilslutning i år, da vandværket grundet vores størrelse nu bliver omfattet af vandsektorloven. 

Mvh. Bestyrelsen

 

 

 

 

Fakta

Vagttelefon:
Hansen & Pedersen - Mob. 40 16 62 26

Vi leverer i øjeblikket vand til 2200+ 
boliger/installationer i forsyningsområdet.
Vi bruger ca. 200.000 kubikmeter vand om året.
Direkte til vandhanen fra 6 boringer i Bellinge.

Hårdheden i vandet er 13 gr. dh.

 

 


 

Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. | Elmegårdsvej 22 | 5250 Odense SV | CVR: 38212230